Povinné zmluvné poistenie na motocykel: Prečo je dôležité a ako ho získať

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý majiteľ motocykla alebo skútra na území väčšiny krajín. Slúži na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám pri dopravnej nehode. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť PZP pre motocykle, ako ho získať a na čo si dať pozor pri výbere poistky.

Prečo je PZP na motocykel dôležité

 1. Zákonná povinnosť – PZP je zákonom stanovená povinnosť pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane motocyklov a skútrov. Bez tohto poistenia nemôžete legálne jazdiť na verejných komunikáciách.
 2. Finančná ochrana – V prípade dopravnej nehody môžu náklady na opravu škôd alebo zdravotné náklady poškodených osôb rýchlo narásť. PZP pokrýva tieto náklady a chráni vás pred finančnými záväzkami.
 3. Ochrana tretích strán – PZP zabezpečuje, že osoby, ktorým spôsobíte škodu počas nehody, dostanú náhradu za svoje straty a náklady na liečbu.

Ako získať PZP na motocykel

 1. Porovnajte ponuky poistných spoločností – Na trhu existuje mnoho poistných spoločností, ktoré ponúkajú PZP pre motocykle a skútre. Porovnajte ich ceny, služby a podmienky, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vaše potreby.
 2. Využite PZP kalkulačku – Na internete nájdete kalkulačky, ktoré vám pomôžu zistiť cenu PZP pre váš motocykel alebo skúter. Stačí zadať základné údaje o vašom vozidle a poistných potrebách, a kalkulačka vám poskytne odhad nákladov na poistenie.
 3. Zvážte možnosti platby – Poistné spoločnosti často ponúkajú rôzne možnosti platby, ako sú mesačné, štvrťročné alebo ročné platby. Vyberte si variant, ktorý vám najviac vyhovuje.
 4. Uzatvorte zmluvu online alebo telefonicky – Po výbere najlepšej ponuky pre váš motocykel alebo skúter môžete uzatvoriť zmluvu o PZP online alebo telefonicky. Poistné spoločnosti často ponúkajú možnosť uzatvoriť zmluvu prostredníctvom svojich webových stránok alebo cez telefónne číslo zákazníckej podpory.
 5. Dokončite písomnú zmluvu a prípadné doklady – Po uzatvorení zmluvy buďte pripravení poskytnúť poistnej spoločnosti kópiu vašej registrácie motocykla alebo skútra, a ak je potrebné, aj ďalšie doklady. Poistná spoločnosť vám následne zašle potvrdenie o PZP, ktoré by ste mali mať pri sebe pri jazde na motocykli alebo skútri.

Na čo si dať pozor pri výbere PZP na motocykel

 1. Skontrolujte rozsah krytia – Preštudujte si podmienky zmluvy a zistite, aký rozsah krytia poskytuje váš PZP. Uistite sa, že pokrýva všetky základné náklady na škody spôsobené tretím stranám.
 2. Výluky a obmedzenia – Pozorne prečítajte si výluky a obmedzenia, ktoré sa môžu vzťahovať na vaše poistenie. Napríklad niektoré poistky nezahŕňajú škody spôsobené úmyselným konaním alebo počas pretekov.
 3. Pozrite sa na hodnotenia a recenzie – Skontrolujte hodnotenia a recenzie iných zákazníkov, aby ste zistili, aké sú ich skúsenosti s poistnou spoločnosťou. To vám môže pomôcť pri rozhodovaní, či je daná spoločnosť spoľahlivá a či poskytuje dobrú zákaznícku podporu.

PZP na motocykel alebo skúter je nevyhnutnou súčasťou vlastnenia a jazdy na týchto vozidlách. Poskytuje finančnú ochranu a zabezpečuje, že osoby, ktorým spôsobíte škodu počas nehody, dostanú náhradu za svoje straty a náklady na liečbu. Pri výbere PZP pre váš motocykel alebo skúter je dôležité porovnať rôzne ponuky, zvážiť možnosti platby a dbať na to, aby poistenie poskytovalo dostatočné krytie.

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a na čo si dať pozor

Cestovné poistenie je kľúčovou súčasťou prípravy na dovolenku alebo pracovnú cestu do zahraničia. Poskytuje vám finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade neočakávaných udalostí, ako sú zdravotné problémy, strata batožiny či zrušenie letu. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť cestovného poistenia, jeho základné krytie a na čo si dať pozor pri výbere poistnej zmluvy.

Prečo je cestovné poistenie dôležité

Cestovné poistenie je dôležité z nasledujúcich dôvodov:

 1. Zdravotné náklady – Lekárske služby v zahraničí môžu byť veľmi drahé, a to najmä v prípade vážnych úrazov alebo chorôb. Cestovné poistenie pokrýva náklady na lekársku starostlivosť a zabezpečí, že vám bude poskytnutá potrebná pomoc bez zbytočných finančných obáv.
 2. Zrušenie alebo oneskorené cesty – Cestovné poistenie môže pokrývať náklady vzniknuté zrušením alebo oneskorením letu, ako sú ubytovanie, náhradné letenky alebo stravné. Týmto spôsobom vás poistenie chráni pred finančnými stratami v prípade neočakávaných zmien plánov.
 3. Strata alebo poškodenie batožiny – Cestovné poistenie vám poskytuje náhradu za stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny a osobných vecí počas cesty.
 4. Právna pomoc a zodpovednosť – V prípade právnych problémov alebo nárokov na náhradu škody spôsobenej v zahraničí môže cestovné poistenie poskytnúť právnu pomoc a pokrytie finančných záväzkov.

Základné krytie cestovného poistenia

Cestovné poistenie zvyčajne pokrýva nasledujúce oblasti:

 1. Lekárske náklady – Cestovné poistenie pokryje náklady na lekársku starostlivosť vrátane liečby, hospitalizácie, liekov a transportu do nemocnice.
 2. Zrušenie alebo oneskorenie cesty – Poistenie zahrnuje náklady vzniknuté zrušením alebo oneskorením letu, ako sú ubytovanie, náhradné letenky alebo stravné.
 3. Strata alebo poškodenie batožiny – Poistenie poskytuje náhradu za stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny a osobných vecí počas cesty.
 4. Právna pomoc a zodpovednosť – Poistenie zabezpečuje právnu pomoc a pokrytie finančných záväzkov v prípade právnych problémov alebo nárokov na náhradu škody spôsobenej v zahraničí.
 5. Úraz alebo smrť – Cestovné poistenie môže poskytnúť náhradu v prípade úrazu alebo smrti poisteného počas cesty.

Na čo si dať pozor pri výbere cestovného poistenia

 1. Vyberte správny typ poistenia – Existuje niekoľko typov cestovného poistenia, ako sú jednorazové poistenie, ročné poistenie alebo poistenie pre špeciálne skupiny (napr. študenti, seniori). Vyberte si typ poistenia, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a plánovaným cestám.
 2. Preskúmajte obmedzenia a výluky – Prečítajte si podmienky poistenia a zistite, aké obmedzenia a výluky sa vzťahujú na vaše krytie. Napríklad niektoré poistenia nezahŕňajú športové činnosti, zdravotné problémy alebo cesty do určitých krajín.
 3. Porovnajte rôzne ponuky – Porovnajte ceny a krytie rôznych poistných spoločností, aby ste našli najlepší pomer ceny a krytia.
 4. Skontrolujte storno podmienky – Zistite, aké sú podmienky pre zrušenie alebo zmenu poistenia, a či je možné dostať náhradu v prípade zrušenia cesty.
 5. Zabezpečte dostatočné krytie – Uistite sa, že vaše cestovné poistenie poskytuje dostatočné krytie pre všetky vaše potreby, vrátane lekárskych nákladov, zodpovednosti alebo zrušenia cesty.

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou prípravy na akúkoľvek cestu do zahraničia a poskytuje finančnú ochranu a pokoj mysle v prípade neočakavaných udalostí. Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zvážiť svoje individuálne potreby, plánované aktivity a destinácie, a porovnať rôzne ponuky poistných spoločností. Prečítajte si podmienky poistenia a zistite, aké obmedzenia a výluky sa vzťahujú na vaše krytie.

Nakoniec, nezabudnite na dostatočné krytie pre lekárske náklady, zodpovednosť, zrušenie cesty a iné potenciálne riziká. Váš pokoj mysle a finančná ochrana počas cesty do zahraničia závisia od kvalitného cestovného poistenia, ktoré zohľadňuje vaše špecifické potreby.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie a na čo si dať pozor

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého majiteľa vozidla, ale môže prísť čas, keď budete chcieť zrušiť svoje PZP, napríklad ak predáte auto alebo si kúpite nové vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zrušiť PZP, aké sú podmienky pre výpoveď a na čo si dať pozor pri zrušení poistenia.

Ako zrušiť PZP

 1. Kontaktujte svoju poistnú spoločnosť – Ak chcete zrušiť svoje PZP, mali by ste najprv kontaktovať svoju poistnú spoločnosť a oznámiť im svoje úmysly. Môžete to urobiť telefonicky, e-mailom alebo osobne v pobočke poistnej spoločnosti.
 2. Vyplňte potrebné formuláre – Poistná spoločnosť vám poskytne potrebné formuláre na zrušenie PZP. Tieto formuláre zvyčajne obsahujú informácie o vašom vozidle, dôvodoch zrušenia a vašich osobných údajoch. Vyplnené formuláre odošlite späť poistnej spoločnosti.
 3. Zrušenie registračnej značky – V prípade, že ste predali vozidlo alebo ho vybavili novou registračnou značkou, mali by ste zrušiť pôvodnú registračnú značku. Tento krok je dôležitý, pretože poistná spoločnosť potrebuje potvrdenie o zrušení registračnej značky na to, aby mohla zrušiť PZP.
 4. Predložte doklady – Poistná spoločnosť môže požiadať o predloženie dokladov, ako sú doklad o predaji vozidla, zmluva o kúpe nového vozidla alebo potvrdenie o zrušení registračnej značky. Tieto dokumenty slúžia ako dôkaz, že ste splnili podmienky pre zrušenie PZP.

Podmienky pre výpoveď PZP

Výpoveď PZP je možná v nasledujúcich situáciách:

 1. Predaj vozidla – Ak predáte svoje vozidlo, môžete zrušiť PZP, pretože už nie ste jeho majiteľom. V tomto prípade je potrebné pred
 2. Kúpa nového vozidla – Ak si kúpite nové vozidlo a chcete zmeniť svoje PZP, môžete zrušiť svoje aktuálne poistenie a uzatvoriť novú zmluvu s inou poistnou spoločnosťou alebo s rovnakou spoločnosťou pod inými podmienkami.
 3. Zničenie alebo odcudzenie vozidla – Ak je vaše vozidlo zničené alebo odcudzené a už nie je v prevádzke, môžete zrušiť svoje PZP. V tomto prípade je dôležité predložiť potrebné doklady, ako napríklad policajné oznámenie o odcudzení alebo o nehode.
 4. Zmena údajov vo vozidle – Ak dôjde k zmene údajov vo vozidle, ako napríklad výmene motora alebo karosérie, môžete zrušiť svoje PZP a uzatvoriť novú zmluvu s aktualizovanými údajmi.

Na čo si dať pozor pri zrušení PZP

 1. Dodržiavajte lehoty – Pri zrušení PZP je dôležité dodržiavať lehoty, ktoré stanovuje poistná spoločnosť. Zvyčajne je potrebné oznámiť zrušenie PZP aspoň 30 dní pred jeho účinnosťou, ale lehoty sa môžu líšiť v závislosti od poistnej spoločnosti.
 2. Uzavrite nové PZP – Ak si kúpite nové vozidlo alebo zmeníte svoje existujúce vozidlo, nezabudnite uzavrieť nové PZP. Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže vás stáť veľké pokuty alebo dokonca iné tresty.
 3. Urobte výpoveď písomne – Aj keď môžete svoje PZP zrušiť telefonicky alebo e-mailom, je vhodné urobiť výpoveď písomne. Písomná výpoveď vám poskytne dôkaz o vašom úmysle zrušiť poistenie a môže vám pomôcť v prípade sporu s poistnou spoločnosťou.
 4. Sledujte platobné termíny – Ak zrušíte svoje PZP pred koncom poistného obdobia, môžete mať nárok na vrátenie časti prémie. Avšak, aby ste sa vyhli možným poplatkom za oneskorené platby alebo iným problémom, uistite sa, že ste uhradili všetky platby súvisiace s vaším PZP pred jeho zrušením.
 5. Zabezpečte si prechodné poistenie – Ak zrušíte svoje PZP, zabezpečte si prechodné poistenie, kým neuzavriete novú poistnú zmluvu, aby ste boli stále chránení v prípade nehody alebo škody na vašom vozidle.
 6. Vráťte značky, ak je to potrebné – V niektorých krajinách musíte pri zrušení PZP vrátiť registračné značky vozidla. Skontrolujte si pravidlá vo vašej krajine a postupujte podľa nich, aby ste predišli problémom so zákonom.

Výpoveď PZP je proces, ktorý môže byť nevyhnutný v rôznych situáciách, ako sú predaj vozidla, kúpa nového vozidla, zničenie alebo odcudzenie vozidla či zmena údajov vo vozidle. Pri zrušení PZP je dôležité dodržiavať lehoty, uzavrieť nové poistenie, urobiť výpoveď písomne a sledovať platobné termíny. Dodržaním týchto krokov a zohľadnením potenciálnych rizík si môžete uľahčiť proces zrušenia PZP a uistite sa, že budete mať vhodné poistenie pre vaše vozidlo.

Koľko stojí havarijné poistenie? Faktory ovplyvňujúce cenu a ako ušetriť

Havarijné poistenie je dobrovoľný doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktorý chráni váš automobil pred rôznymi rizikami, ako sú nehody, krádeže, požiare alebo prírodné katastrofy. Cena havarijného poistenia sa líši v závislosti od mnohých faktorov a môže byť pre niektorých ľudí významnou finančnou záťažou. V tomto článku sa pozrieme na faktory ovplyvňujúce cenu havarijného poistenia a ako ušetriť pri jeho zabezpečení.

Faktory ovplyvňujúce cenu havarijného poistenia

 1. Typ vozidla – Cena havarijného poistenia závisí od značky, modelu, ročníka a hodnoty vášho vozidla. Luxusné, športové alebo nové vozidlá sú často drahšie na poistenie, pretože ich oprava alebo náhrada môže stáť viac.
 2. Miesto bydliska – Miesto, kde žijete, môže ovplyvniť cenu havarijného poistenia. V oblastiach s vyšším rizikom krádeže alebo dopravných nehôd môžu byť ceny havarijného poistenia vyššie.
 3. Vek a skúsenosti vodiča – Mladší a menej skúsení vodiči sú považovaní za väčšie riziko, a preto sa za havarijné poistenie môžu platiť vyššie prémie. Naopak, starší a skúsení vodiči s dobrou jazdnou históriou môžu získať nižšie ceny havarijného poistenia.
 4. Spoluúčasť – Ak si zvolíte havarijné poistenie so spoluúčasťou, môžete dosiahnuť nižšie prémie, pretože ste ochotní znášať časť nákladov na škody. Vyššia spoluúčasť zvyčajne znamená nižšie prémie, avšak v prípade škôd budete musieť zaplatiť väčšiu časť opravy.
 5. Úroveň krytia – Cena havarijného poistenia závisí aj od úrovne krytia, ktorú si zvolíte. Úplné havarijné poistenie je zvyčajne drahšie ako čiastočné havarijné poistenie, pretože poskytuje širšiu ochranu.

Ako ušetriť na havarijnom poistení

 1. Porovnajte ponuky – Predtým, než sa rozhodnete pre havarijné poistenie, porovnajte ponuky rôznych poistných spoločností a zistite, ktorá ponúka najlepšie podmienky a ceny pre vaše potreby. Online porovnávače poistenia vám môžu pomôcť nájsť najlacnejšiu a najvhodnejšiu ponuku.
 2. Zvoľte správnu úroveň krytia – Zvážte, akú úroveň krytia potrebujete, a zvoľte si havarijné poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Nemusíte si vždy zvoliť úplné havarijné poistenie, ak to nie je pre vás ekonomicky výhodné.
 3. Využite zľavy – Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú zľavy pre vodičov s dobrou jazdnou históriou alebo pre tých, ktorí splnia určité požiadavky, ako napríklad absolvovanie defenzívnych jazdných kurzov alebo inštaláciu zabezpečovacích zariadení do vozidla.
 4. Zvýšte spoluúčasť – Ak ste ochotní prevziať väčšiu časť nákladov na škody, môžete zvoliť vyššiu spoluúčasť, čím znížite svoje prémie na havarijnom poistení. Avšak pri tejto voľbe dávajte pozor, aby ste si zvolili spoluúčasť, ktorú si môžete dovoliť zaplatiť v prípade škôd.
 5. Udržujte svoje vozidlo v dobrom stave – Pravidelná údržba a starostlivosť o vozidlo môže znižovať riziko škôd a nehôd, čo môže viesť k nižším prémiam na havarijnom poistení.

Záver

Cena havarijného poistenia závisí od mnohých faktorov, ako sú typ vozidla, miesto bydliska, vek a skúsenosti vodiča, spoluúčasť a úroveň krytia. Aby ste ušetrili na havarijnom poistení, porovnajte ponuky rôznych spoločností, zvoľte správnu úroveň krytia, využite zľavy a zvážte zvýšenie spoluúčasti. Udržiavajte svoje vozidlo v dobrom stave a dbajte na bezpečnú jazdu, čo vám tiež môže pomôcť znížiť náklady na havarijné poistenie.

Cena havarijného poistenia môže byť pre niektorých vodičov významnou finančnou záťažou, ale správnym výberom poistenia a využitím dostupných zliav môžete ušetriť peniaze a zabezpečiť adekvátnu ochranu pre svoje vozidlo. Zohľadnite svoje individuálne okolnosti a potreby, aby ste si mohli zvoliť najlepšiu možnú kombináciu ceny a krytia.

Skúsenosti s havarijným poistením: Čo by ste mali vedieť predtým, než si ho zariadite

Havarijné poistenie je dobrovoľný doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktorý chráni váš automobil pred rôznymi rizikami, ako sú nehody, krádeže, požiare alebo prírodné katastrofy. Predtým, než sa rozhodnete pre havarijné poistenie, môže byť užitočné získať skúsenosti a názory iných ľudí, ktorí už toto poistenie využívajú. V tomto článku sa pozrieme na niektoré bežné skúsenosti s havarijným poistením a čo by ste mali zvážiť pri výbere poistenia pre svoje vozidlo.

Pozitívne skúsenosti s havarijným poistením

 1. Finančná istota – Mnohí ľudia oceňujú finančnú istotu, ktorú im poskytuje havarijné poistenie. V prípade škody na vozidle alebo krádeže nemusia z vlastnej peňaženky pokryť náklady na opravu alebo náhradu vozidla.
 2. Rýchle a efektívne vybavenie škôd – Spokojní zákazníci uvádzajú, že ich poistné spoločnosti rýchlo a efektívne vybavili škody, čo im umožnilo vrátiť sa na cestu bez väčších komplikácií.
 3. Flexibilita – Havarijné poistenie umožňuje zákazníkom zvoliť si úroveň krytia podľa vlastných potrieb a finančných možností. Môžete si zvoliť úplné havarijné poistenie, čiastočné havarijné poistenie alebo poistenie s rôznymi úrovňami spoluúčasti.

Negatívne skúsenosti s havarijným poistením

 1. Náklady na poistenie – Niektorí ľudia sa sťažujú na vysoké náklady na havarijné poistenie, najmä ak ich vozidlo nie je značne hodnotné alebo ak majú historiu s viacerými škodami.
 2. Problémy s vyplatením náhrady – Niektorí zákazníci uvádzajú, že mali problémy s vyplatením náhrady od svojej poistnej spoločnosti, či už v dôsledku sporov o hodnotu vozidla alebo v dôsledku nejasností v poistných podmienkach.
 3. Dlhé čakacie doby pri vybavení škôd – V niektorých prípadoch môžu zákazníci zažiť dlhé čakacie doby pri vybavovaní škôd, čo môže spôsobiť dodatočné nepríjemnosti a stres.

Ako sa vyhnúť negatívnym skúsenostiam s havarijným poistením

 1. Dôkladne porovnajte ponuky – Predtým, než sa rozhodnete pre havarijné poistenie, porovnajte ponuky rôznych poistných spoločností a zistite, ktorá ponúka najlepšie podmienky a ceny pre vaše potreby. Na to slúži kalkulačka havarijného poistenia.
 2. Preštudujte poistné podmienky – Dôkladne si prečítajte poistné podmienky a uistite sa, že rozumiete všetkým aspektom poistenia, vrátane toho, čo je kryté a čo nie, ako aj aké sú vaše povinnosti ako poistníka.
 3. Komunikujte so svojou poistnou spoločnosťou – Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa vášho havarijného poistenia, neváhajte kontaktovať svoju poistnú spoločnosť a vyžiadať si vysvetlenie alebo asistenciu.

Skúsenosti s havarijným poistením sa môžu líšiť v závislosti od poistnej spoločnosti, typu poistenia a individuálnych okolností. Predtým, než si zariadite havarijné poistenie, zvážte svoje vlastné potreby a finančné možnosti, porovnajte ponuky rôznych spoločností a urobte informované rozhodnutie. Dôkladným štúdiom poistných podmienok a komunikáciou so svojou poistnou spoločnosťou sa môžete vyhnúť mnohým problémom a zabezpečiť, že váš automobil bude adekvátne chránený v prípade škôd alebo iných nepredvídaných udalostí.

Havarijné poistenie bez spoluúčasti: Výhody a nevýhody tohto druhu poistenia

Havarijné poistenie je dobrovoľný doplnok k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktorý chráni váš automobil pred rôznymi rizikami, ako sú nehody, krádeže, požiare alebo prírodné katastrofy. V rámci havarijného poistenia je možné zvoliť si poistenie bez spoluúčasti, ktoré znamená, že poistník nemusí prispievať na pokrytie škôd. V tomto článku sa pozrieme na výhody a nevýhody havarijného poistenia bez spoluúčasti.

Výhody havarijného poistenia bez spoluúčasti

 1. Jednoduchosť – Havarijné poistenie bez spoluúčasti zjednodušuje proces vybavenia škôd, pretože nemusíte sa starať o to, koľko budete musieť prispieť na pokrytie škody. Toto môže byť pre mnohých ľudí pohodlnejšie a menej stresujúce.
 2. Predvídateľnosť nákladov – Bez spoluúčasti môžete lepšie predvídať svoje náklady na poistenie, pretože viete, že nebudete musieť platiť žiadne dodatočné sumy v prípade škôd.
 3. Väčšia motivácia hlásiť škody – V prípade havarijného poistenia so spoluúčasťou môže byť pre niektorých ľudí nevýhodné nahlásiť menšie škody, pretože by museli zaplatiť spoluúčasť. Pri poistení bez spoluúčasti je motivácia na hlásenie škôd väčšia.

Nevýhody havarijného poistenia bez spoluúčasti

 1. Vyššie poistné – Hlavnou nevýhodou havarijného poistenia bez spoluúčasti je, že mesačné alebo ročné poistné môže byť vyššie ako pri poistení so spoluúčasťou. Poistné spoločnosti zvyčajne zohľadňujú absenciu spoluúčasti vo svojich cenách. Je dobré využiť kalkulačku ceny  havarijného poistenia.
 2. Možné zneužitie – V prípade poistenia bez spoluúčasti môže dôjsť k zneužitiu systému, keď niektorí poistníci môžu nahlásiť aj nepodstatné škody, čo môže viesť k vyšším nákladom pre poistné spoločnosti a následne aj k vyšším poistným pre všetkých zákazníkov.
 3. Nedostatok prevencie škôd – Keďže poistník nemá žiadnu finančnú zodpovednosť za škody, môže to viesť k menšej motivácii na prevenciu škôd alebo k starostlivosti o vozidlo. To môže mať za následok zvýšené riziko škôd a zvýšené náklady pre poistné spoločnosti.

Ako urobiť správne rozhodnutie

Pri rozhodovaní o havarijnom poistení bez spoluúčasti je dôležité zvážiť výhody a nevýhody tohto druhu poistenia a zvážiť, či sú pre vás vhodné. Zvážte svoju finančnú situáciu a ochotu prevziať určitú mieru rizika v prípade škôd.

Tiež je dôležité porovnať ponuky rôznych poistných spoločností a zistiť, aký veľký rozdiel je medzi poistným pre havarijné poistenie so spoluúčasťou a bez spoluúčasti. Môže sa tiež oplatiť zvážiť strednú cestu, napríklad s nižšou spoluúčasťou, ktorá stále ponúka istú úroveň ochrany bez veľkých nákladov na poistné.

Havarijné poistenie bez spoluúčasti ponúka určité výhody, ako sú jednoduchosť a predvídateľnosť nákladov, ale môže mať aj niektoré nevýhody, ako sú vyššie poistné a potenciálne zneužitie. Predtým, než sa rozhodnete pre túto možnosť, dôkladne zvážte svoje potreby a finančné možnosti. Porovnajte rôzne ponuky poistných spoločností a urobte informované rozhodnutie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim okolnostiam.

Oplatí sa havarijné poistenie pre staršie auto? Ako urobiť správne rozhodnutie

Havarijné poistenie je dobrovoľným doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP), ktoré chráni váš automobil pred rôznymi rizikami, ako sú nehody, krádeže, požiare alebo prírodné katastrofy. Avšak, ak vlastníte staršie auto, môže byť ťažké rozhodnúť sa, či je havarijné poistenie stále hodnotnou investíciou. V tomto článku sa pozrieme na kľúčové faktory, ktoré by ste mali zvážiť pri rozhodovaní, či sa oplatí uzavrieť havarijné poistenie pre staršie auto.

Hodnota vozidla

Hlavným faktorom, ktorý by ste mali zvážiť pri rozhodovaní o havarijnom poistení pre staršie auto, je jeho aktuálna hodnota. Staršie vozidlá zvyčajne majú nižšiu hodnotu, a preto môže byť v prípade škody náhrada zo strany poistky nižšia. Ak je hodnota vášho vozidla relatívne nízka, možno zistíte, že náklady na havarijné poistenie prevyšujú potenciálnu náhradu, ktorú by ste mohli dostať v prípade škody.

Frekvencia používania a rizikové faktory

Ak používate svoje staršie auto len zriedka alebo na krátke vzdialenosti, môžete mať nižšie riziko nehody alebo krádeže. V takom prípade by ste mohli zvážiť, či je havarijné poistenie pre vás potrebné. Na druhej strane, ak svoje staršie auto používate na denne dochádzanie do práce alebo na dlhé výlety, možno zistíte, že havarijné poistenie je stále užitočné.

Rovnako dôležité je zvážiť, kde parkujete svoje auto. Ak je vozidlo často parkované na nezabezpečených miestach alebo v oblastiach s vyšším rizikom krádeže, môže sa havarijné poistenie viac oplatiť.

Náklady na opravy

Pri starších automobiloch môžu byť náklady na opravy vyššie v dôsledku zriedkavejších alebo zastaraných dielov. V takom prípade by havarijné poistenie mohlo poskytnúť istotu, že budete mať k dispozícii finančné prostriedky na pokrytie týchto nákladov v prípade škody. Avšak, ak sú náklady na opravu vášho staršieho auta relatívne nízke alebo ak ste schopní opravy vykonávať sami, havarijné poistenie nemusí byť pre vás také dôležité.

Čiastočné havarijné poistenie

Ak si myslíte, že úplné havarijné poistenie pre staršie auto nie je pre vás hodnotnou investíciou, môžete zvážiť čiastočné havarijné poistenie. Táto možnosť poskytuje krytie pre škody spôsobené krádežou, požiarom, prírodnými katastrofami, zrážkou so zverou alebo vandalismom. Čiastočné havarijné poistenie je zvyčajne lacnejšie než úplné havarijné poistenie, ale stále poskytuje určitú úroveň ochrany pre váš starší automobil.

Rozhodnutie, či sa oplatí uzavrieť havarijné poistenie pre staršie auto, závisí od mnohých individuálnych faktorov. Predtým, než sa rozhodnete, zvážte hodnotu vozidla, frekvenciu používania, rizikové faktory a náklady na opravy. Ak zistíte, že havarijné poistenie nie je pre vás vhodné, môžete zvážiť čiastočné havarijné poistenie ako alternatívu. Dôležité je, aby ste porovnali ponuky rôznych poistných spoločností a zvolili ten správny plán, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam.

Havarijné poistenie pre motocykel: Ako chrániť svoju motorku

Havarijné poistenie pre motocykel je dobrovoľným, no dôležitým doplnkom k povinnému zmluvnému poisteniu (PZP). Kým PZP chráni ostatných účastníkov premávky pred škodami, ktoré môžete spôsobiť, havarijné poistenie chráni váš motocykel – či už ide o motorku, skúter alebo iný typ dvojkolesového vozidla – pred rôznymi rizikami, ako sú nehody, krádeže, požiare alebo prírodné katastrofy.

Druhy havarijného poistenia

Havarijné poistenie pre motocykel sa zvyčajne delí na dve hlavné kategórie:

 1. Čiastočné havarijné poistenie – Poskytuje krytie pre škody spôsobené krádežou, požiarom, prírodnými katastrofami, zrážkou so zverou alebo vandalismom. Táto možnosť je menej nákladná, ale aj s menším rozsahom krytia.
 2. Úplné havarijné poistenie – Okrem čiastočného havarijného poistenia zahŕňa aj krytie škôd spôsobených vlastnou vinou alebo nehodou, ktorú spôsobila neznáma osoba.

Faktory ovplyvňujúce cenu havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia pre motocykel závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patria:

 • Typ motocykla: Ceny poistenia sa môžu líšiť v závislosti od toho, či máte motorku, skúter alebo iný druh motocykla.
 • Výkon motora: Väčšinou platí, že čím vyšší výkon motora, tým vyššia bude aj cena poistenia.
 • Vek motocykla: Staršie motocykle môžu mať nižšie poistné, pretože ich hodnota je nižšia.
 • Miesto bydliska: V niektorých regiónoch s vyšším rizikom krádeže alebo nehôd môže byť cena poistenia vyššia.
 • Skúsenosti vodiča: Vodiči s dlhodobou beznehodovou históriou alebo s vyšším vekom môžu získať zľavy na havarijnom poistení.

Ako ušetriť na havarijnom poistení pre motocykel

Ak chcete ušetriť na havarijnom poistení pre motocykel, môžete zvážiť nasledujúce kroky:

 1. Porovnajte ponuky – Vždy porovnajte ponuky od viacerých poistných spoločností, aby ste našli tú najvýhodnejšiu pre svoje potreby.
 2. Zvážte vyššiu spoluúčasť – Vyššia spoluúčasť znamená, že budete musieť zaplatiť väčšiu časť nákladov na opravy v prípade škody, ale môže výrazne znížiť vaše mesačné alebo ročné poistné.
 3. Využite zľavy – Poistné spoločnosti často ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, vodičov s beznehodovou históriou alebo za absolvovanie kurzu defenzívnej jazdy. Informujte sa o možných zľavách, na ktoré máte nárok.
 4. Bezpečné parkovanie – Parkovanie motocykla v uzamknutej garaži alebo na inom bezpečnom mieste môže znižovať riziko krádeže a môže sa prejaviť na nižšom poistnom.

Havarijné poistenie pre motocykel je dôležitým krokom v ochrane vášho dvojkolesového vozidla pred rôznymi rizikami. Zvážte čiastočné alebo úplné havarijné poistenie v závislosti na svojich potrebách a finančných možnostiach. Porovnajte ponuky, zohľadnite faktory ovplyvňujúce cenu poistenia a využite dostupné zľavy, aby ste našli najlepšiu možnú ponuku pre svoju motorku alebo skúter.

Povinné zmluvné poistenie (PZP): Všetko, čo potrebujete vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným druhom poistenia, ktoré je vyžadované zákonom pre všetkých držiteľov motorových vozidiel. Hlavným cieľom PZP je chrániť ostatných účastníkov cestnej premávky pred škodami, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody spôsobenej držiteľom poisteného vozidla.

PZP online: Rýchle a jednoduché

V dnešnej dobe digitálnej technológie je možné vybaviť si PZP online prostredníctvom webových stránok poistných spoločností. Tento spôsob ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie riešenie, než osobná návšteva pobočky poistovne. Stačí vyplniť potrebné údaje, zaslať platbu a PZP bude zaslané na vašu e-mailovú adresu alebo poštou.

PZP kalkulačka: Určte si cenu svojho poistenia

PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám umožní získať odhad ceny vášho PZP na základe niekoľkých parametrov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek a miesto bydliska. PZP kalkulačky sú dostupné na webových stránkach väčšiny poistných spoločností a pomáhajú zákazníkom porovnať rôzne ponuky a urobiť informované rozhodnutia.

Najlacnejšie PZP: Ako ušetriť na poistnom

Ak hľadáte najlacnejšie PZP, je dôležité porovnať ponuky od rôznych poistných spoločností. Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako je napríklad vek vozidla, jeho typ a výkon motora. Zvážte aj možnosti zľavy za dlhodobé poistenie, beznehodové obdobia alebo zliavu za zdieľanú jazdu.

PZP porovnanie: Nájdite si najlepšiu ponuku

PZP porovnanie je nevyhnutné pre získanie najlepšej ponuky na trhu. Mnoho webových stránok ponúka porovnávacie nástroje, ktoré vám umožnia porovnať ceny a služby rôznych poistných spoločností. Porovnanie PZP vám umožní nájsť ideálnu kombináciu ceny a rozsahu krytia, ktorá vyhovuje vašim potrebám.

Poistenie auta: Ďalšie možnosti krytia

Okrem PZP môžete zvážiť aj ďalšie druhy poistenia, ktoré poskytujú rozšírený rozsah krytia pre vaše auto. Medzi takéto poistenia patria:

 1. Havarijné poistenie: Kryje škody spôsobené vášmu vozidlu v prípade nehody, krádeže, požiaru, prírodných katastrof alebo vandalismu.
 2. Zelená karta: Medzinárodný preukaz o poistení, ktorý dokladuje, že máte platné PZP pre jazdu v zahraničí.
 3. Asistenčné služby: Poskytujú pomoc v prípade poruchy vozidla, napríklad odtiahnutie vozidla, poskytnutie náhradného auta alebo ubytovanie pri výpadku vozidla.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla. Využite PZP kalkulačky, porovnávacie nástroje a online služby, aby ste našli najlepšiu ponuku a ušetrili na svojom poistení. Nezabudnite zvážiť aj ďalšie druhy poistenia, ktoré vám poskytnú širšiu ochranu pre váš automobil.

Havarijné poistenie – kalkulačka ceny

Havarijné poistenie a jeho cenaKúpili ste si nové auto, tešíte sa z neho, ale zároveň myslíte aj na to, aby bolo poistené. Dobre ste si naštudovali podmienky poistenia, uzavreli ste povinné zmluvné poistenie, ale aj havarijné poistenie a jeho cenu kalkulačkou online – https://www.uzavripzp.sk/havarijne-poistenie/. Rozhodli ste sa radšej priplatiť si za poskytované služby, pripoistili viaceré riziká a poctivo platíte čiastku za poistku. V takom prípade je jasné, že v prípade škodovej udalosti budete očakávať bezproblémové poistné plnenie zo strany poisťovne. No nie vždy je to také jednoduché.

Viacerí vodiči majú zlé skúsenosti s preplácaním faktúr za opravu auta po škodovej udalosti od poisťovne. Tie zväčša nepreplatia celú čiastku, ktorá je uvedená na faktúre a nemyslíme tým, že si odpočítali zazmluvnenú spoluúčasť. Niekedy sa jednoducho klient preráta, pretože si dobre nepreštudoval poistnú zmluvu, ale niekedy jednoducho špekuluje poisťovňa. Ak ste si istý, že ste pri dokladovaní poistnej udalosti nepochybili, že ste dodali poisťovni všetky potrebné doklady a napriek tomu vám odmietajú povedzme vyplatiť plnú výšku dohodnutého poistného plnenia, máte samozrejme právo sa brániť.

Záver poisťovne môžete aj reklamovať

Mnoho klientov napokon nie je spokojných s postupom poisťovne pri náhrade škody. Čo sa týka havarijného poistenia, klienti sa najviac sťažujú na zamietnutie poistného plnenia, na výšku odškodnenia alebo na prehlásenie o totálnej škode na vozidle. Ak ste dodržali správny postup pri škodovej udalosti, všetko ste riadne ohlásili a vydokladovali, nenechajte sa len tak odbiť. Ako klient poisťovne sa máte právo brániť.

Najprv by ste mali podať odvolanie, resp. námietku poisťovni voči jej rozhodnutiu. Môžete tak urobiť osobne na pobočke, ale aj poštou, emailom, telefonicky. Vo svojej žiadosti presne zadefinujte, prečo sa dožadujete nápravy. Poisťovňa musí vašu námietku prešetriť a vydať k nej stanovisko. Pokiaľ ju zamietne, môžete ešte poisťovni poslať sťažnosť na jej konanie. Na vybavenie sťažnosti má poisťovňa zo zákona 30 dní. Ak neuspejete ani so sťažnosťou, ďalším krokom je obrátiť sa na Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Obrátiť sa môžete aj na poisťovacieho ombudsmana, ktorý pôsobí pri Slovenskej asociácii poisťovní. Ak neuspejete ani tam, tak poslednou možnosťou je podanie na súd. Poisťovne to však neradi nechávajú zájsť až tak ďaleko, aj pre nich je výhodnejšie dohodnúť sa s klientom mimosúdne. Súdne ťahanice totiž môžu trvať veľmi dlho vzhľadom k nášmu súdnictvu a v konečnom štádiu je to aj finančne náročné. Ak by poisťovňa súdny spor prehrala, musela by vám preplatiť aj súdne trovy a zastupovanie advokátom, čo by ju mohlo vyjsť drahšie, ako keď sa dohodne mimosúdne.

Pri riešení sťažnosti ohľadom poistného plnenia túto môžete podať až do štyroch rokov po škodovej udalosti. Nemali by ste to však nechávať na poslednú chvíľu, ale riešiť to čím skôr.

Pozor si dávajte už pri uzatváraní havarijného poistenia, využite kalkulačku ceny

Vozidlá na cesteHovorí sa, dvakrát meraj a raz rež. Cenu si vypočítajte kalkulačkou havarijného poistenia.  Ak si naozaj dobre preštudujete podmienky poistenia, oboznámite sa vopred aj s poistnou zmluvou, nemali by ste byť pri následnom poistnom plnení prekvapení. A tým pádom by ste sa mali vyhnúť aj reklamácii poskytovaných služieb.

Poisťovne často majú zmluvu s konkrétnymi autoservismi, resp. majú stanovené vo svojich podmienkach, že si auto môžete nechať opraviť len v autorizovanom servise. Niektoré poisťovne vám preplatia škodu aj keď sa vyberiete k neautorizovanému servisu, no môže si stanoviť maximálnu čiastku za normohodinu práce, ktorú preplatí. Preto je dobré prečítať si skúsenosti s jednotlivými poisťovňami na Uzavripzp.

Problémy pri poistnom plnení nastávajú aj so súčiastkami. V zmluve môžete mať napríklad zakomponované, že poisťovňa vám neuhradí cenu náhradných dielov v plnej výške alebo vám môže preplatiť len také náhradné diely, ktoré nie sú značkové. Poisťovne majú dokonca stále tendenciu krátiť poistné plnenie z dôvodu takzvanej amortizácie, čiže považujú opravu vášho automobilu po škodovej udalosti za spôsob zhodnotenia veci. Podľa tejto logiky, ak vám v servise dajú novú súčiastku namiesto opotrebovanej, tak vlastne zvýšili hodnotu vášho vozidla. Poisťovne si následne odrátajú rozdiel ceny nových a opotrebovaných náhradných dielov. Voči takémuto postupu sa ale určite bráňte, poisťovne naň nemajú nárok.

Samozrejmosťou je, že poisťovňa nevypláca plnú sumu spôsobenej škody, poistený klient sa spolupodieľa určitou čiastkou na škode. Spoluúčasť pri havarijnom poistení cez Uzavripzp si teda dobre premyslite a zvoľte správny variant.

Aké pripoistenia sa oplatia k havarijnému poisteniu

Dopredu si zvážte aj všetky pripoistenia, ktoré chcete mať v rámci havarijného poistenia uzatvorené. Nie všetko je totiž automaticky jeho súčasťou. Jedná sa zväčša o:

 • poistenie čelného skla, resp. všetkých skiel na automobile,
 • poistenie úrazu a trvalých následkov,
 • poistenie prepravovanej batožiny,
 • poistenie právnej pomoci
 • či pripoistenie náhradného vozidla.