Havarijné poistenie a jeho cenaKúpili ste si nové auto, tešíte sa z neho, ale zároveň myslíte aj na to, aby bolo poistené. Dobre ste si naštudovali podmienky poistenia, uzavreli ste povinné zmluvné poistenie, ale aj havarijné poistenie a jeho cenu kalkulačkou online – https://www.uzavripzp.sk/havarijne-poistenie/. Rozhodli ste sa radšej priplatiť si za poskytované služby, pripoistili viaceré riziká a poctivo platíte čiastku za poistku. V takom prípade je jasné, že v prípade škodovej udalosti budete očakávať bezproblémové poistné plnenie zo strany poisťovne. No nie vždy je to také jednoduché.

Viacerí vodiči majú zlé skúsenosti s preplácaním faktúr za opravu auta po škodovej udalosti od poisťovne. Tie zväčša nepreplatia celú čiastku, ktorá je uvedená na faktúre a nemyslíme tým, že si odpočítali zazmluvnenú spoluúčasť. Niekedy sa jednoducho klient preráta, pretože si dobre nepreštudoval poistnú zmluvu, ale niekedy jednoducho špekuluje poisťovňa. Ak ste si istý, že ste pri dokladovaní poistnej udalosti nepochybili, že ste dodali poisťovni všetky potrebné doklady a napriek tomu vám odmietajú povedzme vyplatiť plnú výšku dohodnutého poistného plnenia, máte samozrejme právo sa brániť.

Záver poisťovne môžete aj reklamovať

Mnoho klientov napokon nie je spokojných s postupom poisťovne pri náhrade škody. Čo sa týka havarijného poistenia, klienti sa najviac sťažujú na zamietnutie poistného plnenia, na výšku odškodnenia alebo na prehlásenie o totálnej škode na vozidle. Ak ste dodržali správny postup pri škodovej udalosti, všetko ste riadne ohlásili a vydokladovali, nenechajte sa len tak odbiť. Ako klient poisťovne sa máte právo brániť.

Najprv by ste mali podať odvolanie, resp. námietku poisťovni voči jej rozhodnutiu. Môžete tak urobiť osobne na pobočke, ale aj poštou, emailom, telefonicky. Vo svojej žiadosti presne zadefinujte, prečo sa dožadujete nápravy. Poisťovňa musí vašu námietku prešetriť a vydať k nej stanovisko. Pokiaľ ju zamietne, môžete ešte poisťovni poslať sťažnosť na jej konanie. Na vybavenie sťažnosti má poisťovňa zo zákona 30 dní. Ak neuspejete ani so sťažnosťou, ďalším krokom je obrátiť sa na Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Obrátiť sa môžete aj na poisťovacieho ombudsmana, ktorý pôsobí pri Slovenskej asociácii poisťovní. Ak neuspejete ani tam, tak poslednou možnosťou je podanie na súd. Poisťovne to však neradi nechávajú zájsť až tak ďaleko, aj pre nich je výhodnejšie dohodnúť sa s klientom mimosúdne. Súdne ťahanice totiž môžu trvať veľmi dlho vzhľadom k nášmu súdnictvu a v konečnom štádiu je to aj finančne náročné. Ak by poisťovňa súdny spor prehrala, musela by vám preplatiť aj súdne trovy a zastupovanie advokátom, čo by ju mohlo vyjsť drahšie, ako keď sa dohodne mimosúdne.

Pri riešení sťažnosti ohľadom poistného plnenia túto môžete podať až do štyroch rokov po škodovej udalosti. Nemali by ste to však nechávať na poslednú chvíľu, ale riešiť to čím skôr.

Pozor si dávajte už pri uzatváraní havarijného poistenia, využite kalkulačku ceny

Vozidlá na cesteHovorí sa, dvakrát meraj a raz rež. Cenu si vypočítajte kalkulačkou havarijného poistenia.  Ak si naozaj dobre preštudujete podmienky poistenia, oboznámite sa vopred aj s poistnou zmluvou, nemali by ste byť pri následnom poistnom plnení prekvapení. A tým pádom by ste sa mali vyhnúť aj reklamácii poskytovaných služieb.

Poisťovne často majú zmluvu s konkrétnymi autoservismi, resp. majú stanovené vo svojich podmienkach, že si auto môžete nechať opraviť len v autorizovanom servise. Niektoré poisťovne vám preplatia škodu aj keď sa vyberiete k neautorizovanému servisu, no môže si stanoviť maximálnu čiastku za normohodinu práce, ktorú preplatí. Preto je dobré prečítať si skúsenosti s jednotlivými poisťovňami na Uzavripzp.

Problémy pri poistnom plnení nastávajú aj so súčiastkami. V zmluve môžete mať napríklad zakomponované, že poisťovňa vám neuhradí cenu náhradných dielov v plnej výške alebo vám môže preplatiť len také náhradné diely, ktoré nie sú značkové. Poisťovne majú dokonca stále tendenciu krátiť poistné plnenie z dôvodu takzvanej amortizácie, čiže považujú opravu vášho automobilu po škodovej udalosti za spôsob zhodnotenia veci. Podľa tejto logiky, ak vám v servise dajú novú súčiastku namiesto opotrebovanej, tak vlastne zvýšili hodnotu vášho vozidla. Poisťovne si následne odrátajú rozdiel ceny nových a opotrebovaných náhradných dielov. Voči takémuto postupu sa ale určite bráňte, poisťovne naň nemajú nárok.

Samozrejmosťou je, že poisťovňa nevypláca plnú sumu spôsobenej škody, poistený klient sa spolupodieľa určitou čiastkou na škode. Spoluúčasť pri havarijnom poistení cez Uzavripzp si teda dobre premyslite a zvoľte správny variant.

Aké pripoistenia sa oplatia k havarijnému poisteniu

Dopredu si zvážte aj všetky pripoistenia, ktoré chcete mať v rámci havarijného poistenia uzatvorené. Nie všetko je totiž automaticky jeho súčasťou. Jedná sa zväčša o:

  • poistenie čelného skla, resp. všetkých skiel na automobile,
  • poistenie úrazu a trvalých následkov,
  • poistenie prepravovanej batožiny,
  • poistenie právnej pomoci
  • či pripoistenie náhradného vozidla.
Havarijné poistenie – kalkulačka ceny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *